Menu Close

Stawki dentystyczne są kontrolowane przez holenderski urząd opieki zdrowotnej. Obowjązują one od 1 stycznia i do 31 grudnia 2019 roku. Stawki dentystyczne są określone w decyzji holenderskiego urzędu opieki zdrowotnej. Co roku te stawki podlegają korekcie. Informację o cenach na leczenie dentystyczne można uzyskać na jednej z oficjalnych stron urzędowych.

  1. mondzorgkosten.nl
  2. tandarts.nl


Contact

1054 BR Amsterdam
Eerste Constantijn Huygensstraat 26 A
4th floor

0-623-254-288
020 77-17-309